I revolutionernas tid

I revolutionernas tid
var vi vana vid att vara hjältar
att avsätta statsöverhuvuden
att erkänna kvinnors rättigheter

I revolutionernas tid
vill mannen fortsätta vara tjur
och kvinnan ett rött skynke
på varje skriven rad, i varje hus
du återvänder från revolutionen till ditt hem
där väntar en revolution större än en meteor
din familj är ett styrelseskick
din far är president
störta familjens maktordning
innan du störtar det korrupta systemet

På själens botten
finns en tyst trumma
slå på den nu
res dig från din dvala
gör uppror mot din rädsla
se dina mörka traditioner i ögonen
låt trummorna ljuda
dansa
Voltaire är inte död.


* Översättning av Petronella Zetterlund 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s