#GazaUnderAttack

בישראל טוענים, לפי הדיווחים בתקשורת הישראלים וכן הזרה, כי התראה נשלחת לתושבי עזה עוד לפני הפצצת בתיהם. כמה הערות בעניין זה:

– לא בכל היעדים שהתקפו התקבלה התראה. כך למשל בית משפחת גנאם –מרפיח- הופצץ שלוש פעמים בלי שום התראה לפני. האסון הזה גבה את חייהם של בני המשפחה והרבה שכנים נפצעו.

– בישראל טוענים כי הם משגרים פצמ”רים עוד לפני הפצצת בית. לכל מי שלא יודע, ההתנקשות באחמד אל געברי נעשה דרך פצמ”ר. אתמול פצמ”ר פגע בבית שכינו וכתוצאה מכך נרצח השכן ושאר בני משפחתו נפצעו.

– גם במקרה של שליחת פצמ”ר התראה. הזמן בין ההתראה והפצצה הינו כ 3 דקות! תנסו לדמיין מה ניתן לעשות בזמן זה כשיש בבית כמעט עשרה נפשות בניהם ילדים וקשישים.

– ההתראה כשלעצמה מוכיחה כי ישראל יודעת בוודאות כי יש היעד מאוכלס, מה שאומר כי הכוונה היא לרצוח כמה שיותר אנשים בלי שום קשר ללחימה.

-אין זה סוד כי בתים נבנים אחד ליד השני בעזה. הצפיפות אינה מותירה סיכוי לבתים שליד היעד. ז”א, בכל יעד שמופצץ נהרס גם היעד גן הבתים מסביב.

ישראל לא שרק מפציצה; הורסת בתים והורגת חפים מפשע, היא שוללת את זכותנו לצרוח/ לבכות

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s